Политика за приватност

 

Заштитата и сигурноста на податоците на нашите корисниците се една од приоритетните задачи на ZIP Travel.

Оваа политика за приватност објаснува кои податоци се собираат од страна на ZIP Travel за време на вашата посета на нашата web страна и како тие се користат.

Доколку се регистрирате, сите лични податоци кои ќе ги внесете преку формата за регистрација, ќе се користат за потребите за рекламирање на производи и услуги обезбедени од наша страна Доколку ја имате избрано оваа опција податоците се чуваат согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци и не се отстапуваат на трети страни.

Од информациите кои ни се потребни при регистрацијата ги издвојуваме:

- Име и презиме;
- e-mail адреса;
- телефон за контакт.

Податоците кои ги собираме и се чуваат кај нас, нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи на Република Македонија.

ZIP Travel го задржува правото да ги користи IP aдресите и другите податоци на корисниците за откривање на нивниот идентитет во случај на спроведување на законот и законските постапки.

Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните родители или старатели и се обврзуваме дека нема намерно да собираме или користиме податоци од малолетни лица.
Ги превземаме сите заштитни мерки за заштита на личните податоци на посетителите на нашата web страна со цел да се минимизира ризикот од неовластен пристап и злоупотреба на истите.

Оваа политика на приватност стапува на сила од Ноември 2015 година.

 

privacy policy

 

Не пропуштај !